Investeringsaanvraag

 

Omhoog
Doelgroep
De mensen achter BAT
Participaties
Extra inbreng
Investeringsaanvraag
Links
BAT in het kort

Regeling seed capital technostarters

De bedrijven waarin BAT participeert en de participatieovereenkomst moeten voldoen aan de Regeling seed capital technostarters. Een samenvatting hiervan kunt u downloaden (pdf formaat).

Overeenkomst

Indien er overeenstemming wordt bereikt over een participatie door BAT, zullen er afspraken moeten worden gemaakt over een groot aantal zaken. Een niet limitatieve opsomming (pdf formaat) kunt u downloaden.

Aanvraag

Indien u een investeringsaanvraag aan ons wilt voorleggen kunt u het businessplan mailen naar: info@batfund.nl. Wij reageren hier snel op!

In een dergelijk plan moet, naast de gebruikelijke zaken, in ieder geval aandacht besteed worden aan de vestigingsplaats, aard en leeftijd van de onderneming om te kunnen bepalen of voldaan wordt aan de definitie van een technostarter.  Voorts lezen we natuurlijk graag wat over de achtergronden en motivatie van de ondernemer(s) .

Indien beschikbaar ontvangen wij graag enige informatie omtrent de waardering van het bedrijf en een indicatie van het percentage aandelen dat BAT middels haar participatie kan verwerven. Een duidelijk overzicht waaraan het participatiekapitaal besteed wordt, is tevens vereist. Bij uitgebreide ondernemingsplannen wordt, ten behoeve van een eerste screening, prijs gesteld op een samenvatting.

Procedure

Na ontvangst van het ondernemingsplan en de andere benodigde informatie, wordt de aanvraag besproken in de investeringscommissie van BAT. Deze vergadert in principe maandelijks. Indien het plan positief wordt beoordeeld, volgt een eerste kennismakingsgesprek. Van de zijde van BAT zullen hier meestal twee investeerders bij aanwezig zijn. Indien beide partijen vervolgens van mening zijn, dat verder contact wenselijk en zinvol is, kan gestart worden met het participatietraject. Dit traject wordt veelal gestart met een intentieverklaring waarin BAT aangeeft serieus geļnteresseerd te zijn in het investeren in het bedrijf en de ondernemer aan BAT gedurende een bepaalde periode exclusiviteit verleent om te participeren. Een zogenaamd due dilligence-onderzoek is vast onderdeel van dit participatieproces.

Alhoewel BAT er naar streeft om dit proces zo kort en praktisch mogelijk te houden, leert de ervaring dat vanaf het moment van een eerste kennismaking tot de daadwerkelijke ondertekening van de participatieovereenkomst er gemiddeld drie a vier maanden nodig zijn.

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@batfund.nl.
Copyright © 2006-heden Business Angels Technostarters B.V. en Business Angels Technostarters II B.V.
Laatst bijgewerkt: 07 juni 2007